เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ106 หรือโรงงานลำดับอื่น ๆ ที่มีการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ และมีการเพิ่มการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 105 และ106 สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 85 โรงงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

สมัครได้ที่ **ใบสมัครออนไลน์

             **ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

*** ปิดรับสมัครภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562