งานสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สมัครได้ที่ **ใบสมัครออนไลน์

             **ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

***ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562