โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน

  • รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมปี2560
  • รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม