งานสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562